среда, 2 апреля 2014 г.

Ссылки на слайд-шоу с семинаров-ретритов ОАЗИСе Пробуждения 2012-2013г.

  1. Love Slideshow

     

    2. The Leela Games Slideshow

 


    3. Gamers of Leela Slideshow

         http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-07bd-6584-a7fc?lb

    4. My World Slideshow
        http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-07e2-35da-f7fd?lb

    5. Good Company Slideshow

          http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-079d-8642-441a?lb

    6. Seven Slideshow
        http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-07c8-22ee-e0e3?lb

    7. Show of Gamers Slideshow

          http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-07bd-ecfc-2e84?lb

   8. You Are Beautiful! Slideshow
        http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0789-18f6-daba?lb


   9. The Leela Personages Slideshow

         http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0789-34f8-f6b4?lb

  10. You Can Fly. Slideshow Rama.
        http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-06d3-5a48-995e?lb


Комментариев нет:

Отправить комментарий